Tjenester

Fartøylogistikk

ROV

Miljøundersøkelser

Spesialiserte fartøytjenester for miljøovervåking

  • Miljøarbeid FU, B og C undersøkelser
  • ROV  NOT-inspeksjoner
  • Bunnkartlegging

Vi er et uavhengig rederi som leverer en spesialiserte tjenester for miljøovervåking.

Vår fokus er å optimalisere drift og leveranse av fartøy for miljøovervåking.