Tjenester

ROV inspeksjon

Miljøundersøkelser

Fartøylogistikk

Digitalisering og autonomisering av havrommet

  • Live HD streaming av ROV inspeksjoner
  • Undervannsposisjonering
  • Miljøarbeid FU, B og C undersøkelser
  • Bunnkartlegging
  • Kai-inspeksjoner
  • Bruinspeksjon
  • Dam og tunell-inspeksjon
  • Notinspeksjon
  • Fortøyningsinspeksjoner

Vi er et uavhengig service selskap som leverer en rekke tjenester med fokus på etterprøvbar dokumentasjon i alle ledd av leveransen.
Vårt gode rykte og tjeneste stammer fra at vi systematisk lagrer all data fra ethvert oppdrag, og sørger for en mest mulig ettprøvbar og transparent tjeneste.

Hver eneste måned, hele året dokumenterer vi verdier for milliarder av kroner for våre kunder.
Inspeksjon av nøter, flåtefortøyning, rammestrekk eller rammefortøyning.  Bistand under avlusning eller dykkeoperasjoner. Miljøovervåking eller kartlegging. Inspeksjoner av dam, vanninntak, luker, ventiler og tuneller. Vi jobber i større prosjekter slik som utbygginger og mudringsoperasjoner.  Dokumentering og utbedring av sjøledninger. Inspeksjon av betongfundament, vannledninger, kai, vanninntak, havner, bruer og utfyllinger. Inspeksjoner på fartøy, ror, propell, og skrog. NORMS er godkjent av mattilsynet for inspeksjoner i drikkevannskilder.