Som offisiel SeaCloud partner  leverer vi sensordata as a service i hele vårt område. Sammen med våre partnere har vi løsninger for komplett miljøovervåkning i sanntid. Bølgemålinger, strømmålinger, oksygen, salinitet, temperatur, trykk og turbiditet. Vi står for komplett installasjon, vedlikehold og service. Gjennom Seacloud portalen kan vi også tilby silo-overvåkning, kamera-overvåkning, generatorovervåkning eller sammenstilling av eksisterende sensorikk inn i en og samme portal. Vi har stor tro på fremtidens databaserte beslutningsverktøy og bruker løsningene selv i vår egen daglige drift.