Notinspeksjon

Ukentlig gjennomfører vi notinspeksjoner for våre kunder.
Tilstandsdokumentasjon av not var vårt første produkt. Vi innehar en enorm kompetanse på feltet. Vi inspiserer årlig hundrevis av nøter og har de beste systemer for dokumentasjon. En notinspeksjon som er utført på under en time vil vi påstå ikke kan kalles en fullstendig inspeksjon. for faktisk å dekke en hel not går det betydelig tid i inspeksjon. Vi er opptatt av kvalitet og utfører kun inspeksjoner vi selv kan stille oss bak.