Miljøkartlegging

  • Oppdrag hvor vi samler inn miljødata fra havet, helt fra vannoverflaten og ned til havbunnen
  • Vi setter ut sensorer for å måle bølgedata, vær og strøm
  • Vi henter opp bunnprøver fra havbunnen med grab for å vurdere om påvirkningen er tilfredsstillende ved oppdrettsanlegg eller annen industri