Miljøundersøkelser

Få oversikt over biologien. NOR Maritime Service har utført mengder av oppdrag med anerkjente aktører og utført feltarbeid for vannprøvetaking og miljødata. Vi arbieder tett med eksperter og fagpersonell. Fartøyparken er svært godt egnet til miljøkartlegging der artsomfang skal dokumenteres over transekter.

Vår kunnskap og resurser muliggjør at vi kan bistå i forskningsprosjekter, søk og redning.

Våre fartøy flytter seg hurtig rundt i hele nordnorge.