Miljødata

Med egenutviklet nettaplikasjon streamer vi video direkte fra ROV inspeksjon og arbeidet. dette muliggjør at vi kan ha med eksperter og fagpersonell for å bistå under inspeksjon uten å fysisk være tilstede. Svært godt egnet til miljøkartlegging der artsomfang skal dokumenteres over transekter.

Vår kunnskap og resurser muliggjør at vi kan bistå i forskningsprosjekter, søk og redning.

Våre fartøy flytter seg hurtig rundt i hele nordnorge.