Fartøylogistikk

Våre fartøy er spesialbygd for å utøve miljøundersøkelser som grabbing og vannprøvetaking. Fartøyene bruker i enkelte tilfeller under halve tiden for å utføre en miljøundersøkelse enn en «normal» arbeidskatamaran, dette betyr mindre miljøpåvirkning og mer effektive tjenester.
Fartøyene slipper ut ca halvparten så mye utslipp pr nautiske tilsvarende større regulære katamaraner. Vi mener det bør lønne seg å utføre tjenester raskere, bedre og med mindre utslipp. Det er bra for miljøet, bra for kunde, og bra for fremtiden.

Med bedre ressursutnyttelse og mindre miljø-påvirkning skal NORMS lever fartøy-tjenester i hele NOR

  • Spesialiserte Fartøytjenester for miljøvervåking
  • Egne arbeidsstasjoner for prøvetaking
  • Mannskap med årelang erfaring fra prøvetaking
  • Hurtighet og Dyktighet
  • Rutiner og prosedyrer som sikrer at fartøy og utstyr alltid overholder regler for smittespredning. Streng desinfeksjons kontroll.