Fartøylogistikk

Våre fartøy slipper ut ca halvparten så mye utslipp pr nautiske mil enn større regulære katamaraner som er mye brukt i næring i dag.
Med utnytte resurser bedre og påvirke miljøet mindre der vi kan skal vi lever logistikk på havet i hele NOR

Våre fartøy flytter seg hurtig rundt i hele nordnorge. Vi er effektive arbeidslag på 2 personer som bistår til å løse de fleste problemer