Multibeam
Lidar
ROV med Live Stream
ROv med posisjonering

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi komplett scanning av havbunnen. Multibeam, med sømløs overgang til landkart utført med lidarscanning i strandsone. Ta kontakt for mer informasjon om våre bunnkartleggingsløsninger. Multibeamscanning kan integereres med ROV transekter med live streaming og nøyaktig undervanns-posisjonering