Fortøyningsinspeksjon

Vi utfører ROV inspeksjon av komplette fortøyninger i henhold til komponentlister. Inspeksjonen tilfredstiller NS kravene for video-dokumentasjon av fortøyningssystem som er nødvendig for å få godkjent fortøyningssertifikat. Posisjonering av forankringspunkt og grundige rapporter med dokumentasjon av samtlige komponenter på fortøyningen sikrer kundene våre et godt grunnlag for sertifikatfornyelse. Ved funn av større avvik har vi mulighet å umiddelbart streame video til eksterne spesialister eller kunde direkte.