Om oss

NOR Maritime Service ble startet i 2017 av gründer Mikkel Pedersen etter et ønske om å utvikle bedre løsninger for ROV operasjoner. Pedersen jobbet first-hand med ROV operasjoner og kontrollstyring av robotiserte not-vaskere.
“Bedre kvalitet og bedre dokumentasjon var det jeg var ute etter under oppstarten” -sier Mikkel. “Idag er kvalitet og dokumentasjon blitt selve produktet og nå er utvikling og enda mer fokus på miljøet det vi jobber med å bygge inn i kulturen.”

Fokuset på kvalitet og dokumentasjon viste seg å treffe godt i markedet og NOR Maritime Service fikk raskt et godt innpass hos flere store kunder innen kraftnæringen og havbruksnæringen. Visjonen og kulturen som ble startet i 2017 har vi tatt med oss videre inn i driften, og er noe vi skal bygge videre på også for fremtiden.

I dag består vi av et fantastisk team med også flere egne selskaper som jobber tett sammen.
NORMS, de mest innovative maritime bedriftene i NOR.

Vi har tro på at å kombinere gode samarbeid, automatisering, digitalisering, utvikling og et konstant fokus på bærekraft og miljø så vil resultatet bli fenomenalt.

Våre visjoner, og mål om fremtiden forplikter selvsagt, og når selskapet er bygget på dokumentasjon skal vi selvsagt dokumentere dette også, derfor har vi fått sertifisert oss innen ISO9001, Global GAP, ASC Salmon Standard, Grønnpunkt og Miljøfyrtårn.

NOR Maritime Service, det mest innovative maritime selskapet i NOR.
Gjennom utvikling og innovasjon leverer vi morgensdagens løsninger.

Vi er neste generasjons selskap som gjennom bærekraftige løsninger viser vei og setter normen som skal bidra til å bygge NOR for kommende generasjoner.