Posts By :

nmssmnas

NOR Maritime Service & Serit Hålogaland med felles sensorsatsing

NOR Maritime Service & Serit Hålogaland med felles sensorsatsing 2560 1707 NORMS

NOR Maritime Service og Serit Hålogaland med felles sensorsatsing

Kompetansemiljøene i NOR Maritime Service og  Serit Hålogaland har inngått samarbeid for stå sterkere sammen lokalt. Dette som en del av satsingen på fremtidsrettede
beslutningsstøtte løsninger for et bærekraftig næringsliv i regionen. 
 

Bilde1: NORMS og Serit Hålogaland om bord i miljøfartøyet Rognkjeksen (fv. Rune Hansen (NORMS), Mikkel Pedersen (NORMS), Erik Langedal (Serit), Thomas Myhre (NORMS), Eirik Berg (Serit).

Samarbeid i Nord-Norge

Samarbeidet kom i stand etter gode samtaler, hvor et av temaene var hvordan en kunne benytte løsningene og produktene TIALTA leverer på en best mulig måte. TIALTA er et Alta-basert selskap med flere års erfaring fra automasjon- og sensorløsninger tilpasset blant annet havbruk, smartby og kraftbransje.

«For oss er det viktig å bygge både kompetanse selv, men også å bygge broer til sterke kompetansemiljø med utgangspunkt i Nord-Norge. I tillegg til at gjengen i NORMS og TIALTA er kule og fremoverlente folk, er de veldig kompetente når det kommer til operasjoner knyttet til næringer som vi i Serit Hålogaland har gode relasjoner til. Dette er blant annet fiskeri og havbruk, kraftprodusenter og øvrige næringer som vil ha verdi av sanntidsdata», sier daglig leder i Serit Hålogaland, Eirik Berg.

Bilde 2: SeaCloud dashbord med live sensordata. Foto: NORMS

Store mengder data

Løsningene fra TIALTA består i dag av appene UrbanCloud og SeaCloud, der UrbanCloud retter seg mot landbasert næringsliv og SeaCloud retter seg mot det som foregår over og under havoverflaten.

«For NORMS betyr dette at vi kan tilby direktesendte inspeksjoner og operasjoner fra våre fartøy med sanntidsdata på sensorer og video. I tillegg skal vi ut i våre markeder å tilby sensorsystemer og beslutningstøtte gjennom våre samarbeidspartnere. Vi har allerede montert flere stasjoner ute i felt og får positive tilbakemeldinger fra våre kunder. Samarbeidet med gjengen i Serit Hålogaland og TIALTA ser vi frem til. Med fagkompetanse spredt rundt i hele Hålogaland står fagpersonene og montørene klare til nye spennende oppdrag i tiden som kommer både til havs og til fjells», sier daglig leder i NORMS Thomas Myhre.

Bilde 3: Montering av værstasjon ute på lokalitet i Hålogaland  Foto: NORMS

Kortreist kompetanse og løsninger

Forretningsutvikler i Serit Hålogaland, Pål Henning Kristiansen, har stor tro på at kundene vil merke verdien av samarbeidet;

«Nå kan vi endelig levere kortreiste løsninger fra A til Å innen dette spennende fagfeltet. Med et nordnorsk stempel kan vi levere sensorer, montasje, miljøkartlegging, ROV-inspeksjoner og mye mer. Alt dette arbeidet skaper det som kalles «Big Data». Når våre fageksperter kobler sammen og visualiserer disse dataene på en god måte kan kundene våre ta beslutninger på et best mulig grunnlag. På denne måten bidrar vi i fellesskap til at næringslivet i nord ikke sakker akterut når det gjelder å bli datadrevet. Vi foredler bedriftsdata til å bli et drivstoff i organisasjonen. Begreper som kunstig intelligens, maskinsyn og autonomi er ikke lenger på konseptstadiet, men teknologi som benyttes av både små og store selskap her og nå.

Det kompetanseklyngen som vi nå har etablert, vil være en nyttig sparringspartner og løsningsleverandør for selskap av alle størrelser og varianter i regionen vår.»

Bilde 4: Utbredelse av sensorstasjoner i Nord-Norge. Foto: Serit Hålogaland/TIALTA

Dersom du er interessert i et lite innblikk i hvordan sensorene benyttes i dag, kan du se et lite utvalg sensordata ved å laste ned UrbanCloud-appen fra Google Play/AppStore, eller klikke deg inn på https://urbancloud.no og velge UrbanCloud Points. Her ligger offentlig tilgjengelig sensordata som viser deg alt fra vindstyrke til badetemperaturer.

Har du en konkret sak du ønsker å sparre med oss om, eller har du spørsmål? Ta kontakt med pal.kristiansen@harstad.serit.no eller thomas.myhre@norms.no

NORMS leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen og innebefatter datterselskapene NOR Maritime Service AS og utviklingsselskapet Probotic AS. Bedriftene ble etablert i 2017 og tilbyr en rekke tjenester ved bruk av ROV og miljøarbeid. I tillegg driver selskapene med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg nå med egen dykkeravdeling for å kunne gi et komplett tilbud på undervannstjenester til sine kunder. NORMS er lokalisert i Narvik og Harstad, og har i dag 10 ansatte. 

TIALTA AS er et firma som ble etablert 01.12.2016 av Gründer Jørn-Roar Pedersen som eier 100% av selskapet. Jørn-Roar har 15 års erfaring fra bransjen og så en mulighet for å jobbe mot hans ønske om å gjøre hverdagen til kundene enklere, og det å ha fokuset på smarte og kostnadseffektive løsninger. Dermed ble TIALTA AS startet, på bakgrunn av erfaringer og en drøm om å kunne gjøre hverdagen enklere.

Serit Harstad og Sortland er det største kompetansemiljøet innen IKT-løsninger til offentlig og privat sektor i Hålogalandsregionen. Vi har etter etableringen i 2001, vokst til 28 ansatte fordelt på våre kontorer i Harstad og Sortland. Gjennom vårt eierskap i Serit-gruppen er vi også en del av et landsdekkende forhandler- og kompetansenettverk.

Jakter giftige alger

Jakter giftige alger 2514 1369 NORMS

Jakter giftige alger

Sterkt samarbeid mellom oppdretterne

I samarbeid mellom SeaEco, Havforskningsinstituttet, FUNN, NORMS (NOR Maritime Service AS) og lokale oppdrettere videreføres overvåkningsprogrammet for utbredning av alger i Ofotfjorden og Astafjordene. Overvåkningen startet allerede første uken i april og gir et tidlig varsel på endringer i algeutviklingen og er finansiert av oppdrettsselskapene selv. 

Bilde 1 Probe for målinger laster data via blåtann til mobil for videre rapportering i portal – Foto: FUNN 

Algetragedien i 2019

I forbindelse med situasjonen med giftige alger som drepte nærmere 8,8 mill oppdrettslaks i Ofotfjorden og Astafjordene i mai-juni 2019 ble det etterlyst et overvåkningsprogram som kunne gi næringen et tidlig varsel på hva som skjer i fjorden med hensyn til mikroalge-situasjonen. Målemetoden ble testet ut under et pilotprosjekt i 2020 og nå videreføres overvåkningen. Ballangen Sjøfarm, Gratangslaks, Kleiva fiskefarm, Northern Lights Salmon, Sørrollnesfisk og Salaks er med på i finansiere overvåkningen og det er SeaEco og NORMS som står for innhenting av prøvene. FUNN leverer testutstyr og nettside for sanntidsdeling av resultater.   

Bilde 2 Død fisk i bunnen av noten etter å ha blitt utsatt for dødelige alger under algeutbruddet i 2019 – Foto; NORMS 

Tidlig varsling

Hver mandag frem til august samles det inn data som er innhentet av NORMS for deretter å bli vurdert av SeaEco og Havforskningsinstituttet fra Ofotfjorden i sør til Solbergfjorden i nord. Resultatene fra målingene ved lokaliteten blir lastet opp samme dag og vannprøvene blir sendt umiddelbart til Havforskningsinstituttet for videre analyse av alger og prognoser av videre utvikling på algene.   

Bilde 3 algemålingene blir lastet opp i sanntid i portalen til FUNN – Foto: FUNN 

Det er viktig at næringen får et tidlig varsel og tilstrekkelig informasjon slik at man kan gjennomføre tiltak, enten ved å flytte eller slakte laksen for å minimere risikoen for store tap. Derav har vi intensivert metoden for innhentingen av prøvene og samtidig gjort den mer kostnadseffektiv for oppdretterne, sier Thomas Myhre daglig leder NORMS.  

Hurtig innsamling av data 

NORMS operer utelukkende hurtiggående fartøy og det er en sterk fordel at vi kan innhente prøvene over et stort område på kort tid. Ved en eventuell oppblomstring av giftige alger øker vi intervallet på målingene slik at sanntidsbildet for oppdretterne blir enda bedre. For NORMS og våre samarbeidspartnere i algemålingene er det viktig at vi gir et godt beslutningsgrunnlag for oppdretterne slik at vi unngår en massedød slik vi hadde i 2019, avslutter Myhre 

NORMS leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen og innebefatter datterselskapene NOR Maritime Service AS og utviklingsselskapet Probotic AS. Bedriftene ble etablert i 2017 og tilbyr en rekke tjenester ved bruk av ROV og miljøarbeid. I tillegg driver selskapene med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg nå med egen dykkeravdeling for å kunne gi et komplett tilbud på undervannstjenester til sine kunder. NORMS er lokalisert i Narvik og Harstad, og har i dag 10 ansatte. 

Vekst i Narvik og utviklingsselskapet

Vekst i Narvik og utviklingsselskapet 2048 914 NORMS

Vekst i Narvik og i utviklingsselskapet

NORMS satser videre og øker staben med å ansette Trine Mosling-Elvebakk.  

Bilde 1: Daglig leder i NORMS Thomas Myhre er veldig fornøyd med å få med seg Trine Mosling-Elvebakk med på teamet i NOR Maritime Service og utviklingsselskapet Probotic.

 

Trine Mosling-Elvebakk er ansatt i NORMS og skal blant annet jobbe som prosjektleder hos Probotic AS og HSEQ i NOR Maritime Service AS, som er datterselskaper av NORMS. Hun tar med seg solid prosjekterfaring fra anleggsbransjen inn i prosjektlederrollen.

Trine har tidligere erfaring som revisor, controller og regnskapsfører, og har i flere år vært kontorleder hos en stor maskinentreprenør.  Med revisjonsutdanning, og videreutdanning innenfor økonomiske- og administrative fag, ledelse og prosjektstyring kommer hun inn med en bred kompetanse i administrasjonen hos NORMS. I tillegg til prosjektlederrollen blir hun kontorleder hos NORMS og ansvarlig for HSEQ (sikkerhet, helse, miljø og kvalitetssikring).

Trine vil være på plass i lokalene i Narvik fra august, men er allerede i gang med noen av de nye arbeidsoppgavene.

«Dette var en helt unik mulighet, så her var det bare å ta årene fatt med en gang. Jeg har fulgt med på aktiviteten til NORMS og er mektig imponert over hva de har oppnådd på få år. Det er en fantastisk gjeng å jobbe for som står for det de sier. De jobber hver dag med fokus på bærekraft, utvikling og lokal verdiskapning. Det er ekstremt motiverende. Arbeidsoppgavene som venter er kjempespennende, og det var nesten ikke til å tro at en slik mulighet dukket opp. Jeg gleder meg enormt til en givende og hektisk arbeidshverdag hos NORMS!»- sier nyansatt Trine Mosling-Elvebakk

Bilde 2:  Trine elsker havet og har lang erfaring fra administrative- og prosjektstillinger i andre selskaper

Vellykket utvikling bidrar til nye prosjekter

Utviklingsselskapet Probotic AS har allerede patent på metode for autonom notvasker. Nå bygger de videre på teknologien og utvikler en autonom løsning for inspeksjon og detektering av slitasje og tilløp til hull i noten. Utviklingsaktiviteten hos Probotic har gitt resultater, og antallet prosjekter øker i samme takt.

«Det er veldig positivt at behovet for å ansette en prosjektleder nå er til stede. Teamet har designet gode tekniske løsninger og vi har lyktes med utvikling av den nye teknologien så langt. Vi ser at løsningene fungerer her i farvannet i nord og det har bidratt til flere ideer og muligheter. Det er en veldig spennende prosjektportefølje som Trine får ansvaret for hos Probotic.» sier daglig leder i Probotic Mikkel Pedersen.

Bilde 3: Trine er aktiv SUPer og NORMS forventer hun kommer til å SUPplere med sin positive energi inn i NORMS

Videre vekst og nye ansettelser

«Vi er veldig fornøyde med å få Trine med på laget og ser frem til at hun begynner for fullt hos oss. Trine blir ansvarlig for HSEQ i tillegg til å bidra med den solide administrative erfaringen som hun har. At hun i tillegg har erfaring fra en hektisk og krevende bransje som anleggsbransjen ser vi på som en stor fordel.» sier daglig leder i NOR Maritime Service Thomas Myhre.

Det er stor aktivitet i NORMS, og flere spennende prosjekter er klare til oppstart i Probotic. Denne ansettelsen er den tredje allerede i 2021, og vi er fornøyde med å kunne bidra til å skape enda flere spennende arbeidsplasser her lokalt.  Vi kommer til å lyse ut flere spennende stillinger fremover, både i Probotic og NOR Maritime Service AS i 2021» avslutter Myhre.

Om selskapene

NORMS leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen. Bedriften ble etablert i 2017 og tilbyr en rekke tjenester ved bruk av ROV og miljøarbeid. I tillegg driver selskapet med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg nå med egen dykkeravdeling for å kunne gi et komplett tilbud på undervannstjenester til sine kunder. NORMS er lokalisert i Narvik og har i dag 10 ansatte.

Probotic AS er teknologiselskapet til NORMS som utvikler en autonom vaskedrone for bruk i oppdrettsmerder og har patent på metoden.  Med det nye forskningsprosjektet tar man teknologien videre mot visjonen «Clean aquaculture».

Lokalt samarbeid!

Lokalt samarbeid! 2560 1440 NORMS

Autonom intelligent inspeksjon av havbruksnøter

Lokalt samarbeid kan løse en av oppdrettsnæringens store utfordringer

Bildetekst: NORMS, Probotic og Ballangen Sjøfarm AS har testet ut flere forskjellige versjoner av notvaskeren som nå også skal detektere hull og slitasje på noten autonomt og øke rømningssikkerheten.  Photo: Probotic.

Med bærekraft som drivkraft satses det på innovasjon i Ofoten. NOR Maritime Service AS (NORMS) skal sammen med utviklingsselskapet Probotic AS og Ballangen Sjøfarm AS utvikle teknologi for automatisert overvåkning og inspeksjon av not.

Tall fra fiskeridirektoratet viser at det i 2019 ble rapportert om 316 084 rømte oppdrettsfisk i Norge, med gjenfangst av under 30%. I dag inspiseres nøter gjennom visuell inspeksjon utført av ROV eller ved bruk av dykkere. Jobben med å oppdage hullene er en manuell operasjon som utføres sporadisk eller ved behov. NORMS mener at tidlig og automatisk varsling av skade eller svekkelse på nøter i oppdrettsanlegg vil være viktige tiltak for å forebygge rømming.

FHF lyste ut midler gjennom sin Prosjekt i Bedrift ordning med den målsetting å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not. NORMS søkte sammen med utviklingsselskapet Probotic, og har fått tildelt midler fra FHF for å utvikle teknologi for å autonomt inspisere og detektere tilløp til hull i not.

Erfaring

NORMS har utført inspeksjon av not med ROV for Ballangen Sjøfarm AS siden 2017. Sammen skal de og utviklingsselskapet Probotic AS nå utvikle en autonom løsning for inspeksjon og detektering av slitasje og tilløp til hull i noten. [Les mer om notinspeksjon]

Oppdrettsselskapet har unngått rømninger fra sine anlegg i Evenes og Narvik. Med deltakelse i prosjektet ønsker Ballangen Sjøfarm AS å bidra til ytterligere forebygging mot rømming av fisk, og viser omgivelsene at de tar rømningssikkerheten på alvor.

Det nye prosjektet markerer fortsettelsen på et allerede godt samarbeid. Fra før samarbeider aktørene om å utvikle en autonom notvasker der Ballangen Sjøfarm AS har stilt med testlokaliteter.  Probotic har kommet langt i utviklingen av den nye autonome notvaskeren og har fått innvilget patent på metoden.

NORMS Crew: Fra venstre: Thomas Myhre daglig leder NORMS, Tore Landsem utvikler i Probotic og Mikkel Pedersen gründer i NORMS og Probotic. Photo: NORMS.

Stor miljøgevinst

Miljøgevinsten fra prosjektet er stor. Reduksjon av antall rømninger vil bidra til å bevare villaksen. Samtidig vil mindre bruk av servicefartøy redusere utslippene i havet. For bransjen vil dette innebære innovasjon på et svært viktig område.

Forskningsprosjektet med de lokale aktørene i Ofoten får støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF). Selskapet er en verdifull støttespiller i arbeidet for å øke bærekraften i sjømatnæringen. I tillegg bidrar oppdrettsselskapet Ballangen Sjøfarm AS direkte med midler og testarena. Prosjektet har med dette sterk forankring og solid støtte fra sjømatnæringen selv.

Innovasjon og utvikling

– NORMS og utviklingsselskapet Probotic har i flere år jobbet med innovasjon og utvikling for havbruksnæringen. Dette prosjektet bygger direkte opp under vår visjon om en bærekraftig utvikling. Vi mener vi er godt rigget for prosjektet og har en unik sammensetning med operatørselskap, kunde og utviklingsselskap. Allerede har vi tusenvis av timer med erfaring fra not-inspeksjoner. Forholdene vi har her i nord er så røffe at når det funker her, så funker det også overalt ellers i verden. Lykkes vi med dette prosjektet så kan oppdrettsnæringen spare flere titalls millioner i året på å hindre rømt fisk samtidig som vi rengjør noten, sier Mikkel Pedersen, styreleder i NORMS.

Om selskapene

NORMS leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen. Bedriften ble etablert i 2017 og tilbyr en rekke tjenester ved bruk av ROV og miljøarbeid. I tillegg driver selskapet med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg nå med egen dykkeravdeling for å kunne gi et komplett tilbud på undervannstjenester til sine kunder. NORMS er lokalisert i Narvik og har i dag 10 ansatte.

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune. Selskapets 32 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utviklingen skal være positiv og gi langsiktig vekst.

Probotic AS er teknologiselskapet til NORMS som utvikler en autonom vaskedrone for bruk i oppdrettsmerder og har patent på metoden.  Med det nye forskningsprosjektet tar man teknologien videre mot visjonen «Clean aquaculture».

NORMS Styrker Teamet!

NORMS Styrker Teamet! 2560 1767 NORMS

Ny Daglig Leder og Teknisk Inspektør

Teamet i NOR Maritime Service styrkes ytterligere!

Går fra stillingen som salgssjef i NSK Ship Design for å bli ny daglig leder i NOR Maritime Service
Thomas Myhre begynner som ny daglig leder i NOR Maritime Service. Thomas kommer fra stillingen som salgssjef i NSK Ship Design AS der han de siste syv årene har vært med på en eventyrlig vekst preget av mange spennende milepæler, hvorav havfarmen Jostein Albert og brønnbåtene med LNG for Nordlaks står i særklasse av realiserte prosjekter. Myhre startet den 18.01.2021 i sin nye stilling.

Gleder seg til oppstart
– NOR Maritime Service (NORMS) er et spennende selskap i sterk vekst og har et spesielt fokus på utvikling og lokal verdiskapning. NORMS skal bli markedsledende innen maritim service, logistikk og dokumentasjon og det skal vi oppnå gjennom et tett samarbeid med våre kunder, partnere og utviklingsfirma. Selskapet er lokalisert i Narvik, og opererer i den største og mest folkerike sjømatregionen i nord, med gode muligheter for ringvirkninger fra fiskeri og havbruk, og jeg gleder meg til oppstart, sier Myhre


Ny teknisk Inspektør
Øistein Birkelund starter samme dag som Thomas Myhre, og styrker dermed teamet som teknisk inspektør i NOR Maritime Service. Øistein har i mange år arbeidet med Inspeksjon og tilstandsvurderinger inn og utvendig på rør og vannledninger. Birkelund tilfører bedriften verdifull kompetanse på inspeksjon, dokumentasjon og rapportering. NOR Maritime Service er svært fornøyd med å ha fått Øistein med på laget.

Tilfreds
– Vi er meget tilfredse med å få Thomas og Øistein med på laget, Øistein som styrker teamet ute og Thomas som har en utrolig erfaring og stort nettverk i den maritime næringen over hele verden. Teamet vi har bygd opp nå gjør at vi har et svært godt utgangspunkt til å ta tak i de muligheter og utfordringer som ligger foran oss knyttet til videre vekst og autonomisering av havbruksnæringa, sier styreleder Mikkel Pedersen. Det å få inn flere som er sulten på utvikling og forbedring er helt avgjørende, og vi skal gjøre vårt for å fortsette å skape spennende arbeidsplasser i NOR i årene fremover. Pedersen fortsetter foreløpig i stillingen som styreleder i NORMS etter sin rolle som daglig leder i selskapet og skal fokusere på utviklingsprosjekter og videre vekst i selskapene han er medeier i.

Selskapet
NOR Maritime Service ble etablert i 2017 og leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen, og andre kundegrupper som etterspør slike tjenester, samt virksomhet i naturlig forbindelse med dette. NOR Maritime Service driver også med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg også med en egen dykkeravdeling for å gi et komplett tilbud på undervannstjenester for sine kunder. Selskapet er lokalisert i Narvik og har i dag 8 ansatte.

Julevideo – Litt fra 2020

Julevideo – Litt fra 2020 2000 1333 NORMS

Oppsummering 2020

GOD JUL & GODT NYTTÅR!

Etter et utfordrende år for hele verden, har vi nå lagt 2020 bak oss. Sola har snudd og vi kan alle sammen se frem mot lysere tider med vaksine og håp.
Vi i NOR Maritime Service har på tross av utfordringene gjennom året oppnådd enormt mye.
De største milepælene i 2020 må være at vi har gått fra å være 2 ansatte til nå å være 12 ansatte og 2 bedrifter.
Vi har investert i 2 nye fartøy og kommet milevis lengre i våre utviklingsprosjekter. Vi har sett hvor utrolig viktig det er å kunne omstille seg fort, og hvor viktig gode samarbeid er.

Tusen takk til alle våre samarbeidspartnere, kunder og leverandører som har gjort veksten vår mulig.
En spesielt stor takk til Ballangen Sjøfarm som har trodd på oss hele tiden og muliggjort mye av årets vekst.
Vi ser nå frem til 2021 med nye prosjekter, nye samarbeid og utviklingsmuligheter.
Med videre fokus på bærekraft og utvikling er vi sikre på at 2021 bare kan blir bedre!

Vi skal fremover fortsette å bygge opp virksomheten med fokus på våre verdier der bærekraftig utvikling basert på forskningsbasert data står fremst.
Ved å utføre våre oppdrag og tjenester effektivt og på riktige plattformer sparer vi miljøet og kommer et skritt nærmere en bærekraftig fremtid.

Vi ønsker alle sammen en riktig god jul & et godt nyttår!
Mikkel, Daglig Leder i NOR Maritime Service AS.

God Jul!

God Jul! 150 150 NORMS

En dag i mørketida

GOD JUL!

Trond Ivarjord fra Akvaplan niva, har laget denne flotte filmen fra et oppdrag nå i desember. Det er virkelig en fantastisk natur vi har rundt oss her i NOR og vi oppfordrer alle til å nyte blåtimen godt i jula. Bildene er fra Tysfjord og Narvik.  MS Rognkjeksen er vårt raskeste fartøy og er oppsatt med en rekke avansert utstyr slik som Gyrostabilisator og Dynamisk Posisjonering, båten ble levert av Norbåt i 2020 og skal oppgraderes ytterligere i 2021 med en utvidet antennepakke og rekkeløsning på hekken. Fartøyet er oppsatt med markedets mest miljøvennlige motorisering og har maksfart på 40 knop. Ved å utføre oppdrag og tjenester effektivt og på riktige plattformer sparer vi miljøet og kommer et skritt nærmere en bærekraftig fremtid.