NOR Maritime Service & Serit Hålogaland med felles sensorsatsing

NOR Maritime Service & Serit Hålogaland med felles sensorsatsing 2560 1707 NORMS

NOR Maritime Service og Serit Hålogaland med felles sensorsatsing

Kompetansemiljøene i NOR Maritime Service og  Serit Hålogaland har inngått samarbeid for stå sterkere sammen lokalt. Dette som en del av satsingen på fremtidsrettede
beslutningsstøtte løsninger for et bærekraftig næringsliv i regionen. 
 

Bilde1: NORMS og Serit Hålogaland om bord i miljøfartøyet Rognkjeksen (fv. Rune Hansen (NORMS), Mikkel Pedersen (NORMS), Erik Langedal (Serit), Thomas Myhre (NORMS), Eirik Berg (Serit).

Samarbeid i Nord-Norge

Samarbeidet kom i stand etter gode samtaler, hvor et av temaene var hvordan en kunne benytte løsningene og produktene TIALTA leverer på en best mulig måte. TIALTA er et Alta-basert selskap med flere års erfaring fra automasjon- og sensorløsninger tilpasset blant annet havbruk, smartby og kraftbransje.

«For oss er det viktig å bygge både kompetanse selv, men også å bygge broer til sterke kompetansemiljø med utgangspunkt i Nord-Norge. I tillegg til at gjengen i NORMS og TIALTA er kule og fremoverlente folk, er de veldig kompetente når det kommer til operasjoner knyttet til næringer som vi i Serit Hålogaland har gode relasjoner til. Dette er blant annet fiskeri og havbruk, kraftprodusenter og øvrige næringer som vil ha verdi av sanntidsdata», sier daglig leder i Serit Hålogaland, Eirik Berg.

Bilde 2: SeaCloud dashbord med live sensordata. Foto: NORMS

Store mengder data

Løsningene fra TIALTA består i dag av appene UrbanCloud og SeaCloud, der UrbanCloud retter seg mot landbasert næringsliv og SeaCloud retter seg mot det som foregår over og under havoverflaten.

«For NORMS betyr dette at vi kan tilby direktesendte inspeksjoner og operasjoner fra våre fartøy med sanntidsdata på sensorer og video. I tillegg skal vi ut i våre markeder å tilby sensorsystemer og beslutningstøtte gjennom våre samarbeidspartnere. Vi har allerede montert flere stasjoner ute i felt og får positive tilbakemeldinger fra våre kunder. Samarbeidet med gjengen i Serit Hålogaland og TIALTA ser vi frem til. Med fagkompetanse spredt rundt i hele Hålogaland står fagpersonene og montørene klare til nye spennende oppdrag i tiden som kommer både til havs og til fjells», sier daglig leder i NORMS Thomas Myhre.

Bilde 3: Montering av værstasjon ute på lokalitet i Hålogaland  Foto: NORMS

Kortreist kompetanse og løsninger

Forretningsutvikler i Serit Hålogaland, Pål Henning Kristiansen, har stor tro på at kundene vil merke verdien av samarbeidet;

«Nå kan vi endelig levere kortreiste løsninger fra A til Å innen dette spennende fagfeltet. Med et nordnorsk stempel kan vi levere sensorer, montasje, miljøkartlegging, ROV-inspeksjoner og mye mer. Alt dette arbeidet skaper det som kalles «Big Data». Når våre fageksperter kobler sammen og visualiserer disse dataene på en god måte kan kundene våre ta beslutninger på et best mulig grunnlag. På denne måten bidrar vi i fellesskap til at næringslivet i nord ikke sakker akterut når det gjelder å bli datadrevet. Vi foredler bedriftsdata til å bli et drivstoff i organisasjonen. Begreper som kunstig intelligens, maskinsyn og autonomi er ikke lenger på konseptstadiet, men teknologi som benyttes av både små og store selskap her og nå.

Det kompetanseklyngen som vi nå har etablert, vil være en nyttig sparringspartner og løsningsleverandør for selskap av alle størrelser og varianter i regionen vår.»

Bilde 4: Utbredelse av sensorstasjoner i Nord-Norge. Foto: Serit Hålogaland/TIALTA

Dersom du er interessert i et lite innblikk i hvordan sensorene benyttes i dag, kan du se et lite utvalg sensordata ved å laste ned UrbanCloud-appen fra Google Play/AppStore, eller klikke deg inn på https://urbancloud.no og velge UrbanCloud Points. Her ligger offentlig tilgjengelig sensordata som viser deg alt fra vindstyrke til badetemperaturer.

Har du en konkret sak du ønsker å sparre med oss om, eller har du spørsmål? Ta kontakt med pal.kristiansen@harstad.serit.no eller thomas.myhre@norms.no

NORMS leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen og innebefatter datterselskapene NOR Maritime Service AS og utviklingsselskapet Probotic AS. Bedriftene ble etablert i 2017 og tilbyr en rekke tjenester ved bruk av ROV og miljøarbeid. I tillegg driver selskapene med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg nå med egen dykkeravdeling for å kunne gi et komplett tilbud på undervannstjenester til sine kunder. NORMS er lokalisert i Narvik og Harstad, og har i dag 10 ansatte. 

TIALTA AS er et firma som ble etablert 01.12.2016 av Gründer Jørn-Roar Pedersen som eier 100% av selskapet. Jørn-Roar har 15 års erfaring fra bransjen og så en mulighet for å jobbe mot hans ønske om å gjøre hverdagen til kundene enklere, og det å ha fokuset på smarte og kostnadseffektive løsninger. Dermed ble TIALTA AS startet, på bakgrunn av erfaringer og en drøm om å kunne gjøre hverdagen enklere.

Serit Harstad og Sortland er det største kompetansemiljøet innen IKT-løsninger til offentlig og privat sektor i Hålogalandsregionen. Vi har etter etableringen i 2001, vokst til 28 ansatte fordelt på våre kontorer i Harstad og Sortland. Gjennom vårt eierskap i Serit-gruppen er vi også en del av et landsdekkende forhandler- og kompetansenettverk.