Jakter giftige alger

Jakter giftige alger 2514 1369 NORMS

Jakter giftige alger

Sterkt samarbeid mellom oppdretterne

I samarbeid mellom SeaEco, Havforskningsinstituttet, FUNN, NORMS (NOR Maritime Service AS) og lokale oppdrettere videreføres overvåkningsprogrammet for utbredning av alger i Ofotfjorden og Astafjordene. Overvåkningen startet allerede første uken i april og gir et tidlig varsel på endringer i algeutviklingen og er finansiert av oppdrettsselskapene selv. 

Bilde 1 Probe for målinger laster data via blåtann til mobil for videre rapportering i portal – Foto: FUNN 

Algetragedien i 2019

I forbindelse med situasjonen med giftige alger som drepte nærmere 8,8 mill oppdrettslaks i Ofotfjorden og Astafjordene i mai-juni 2019 ble det etterlyst et overvåkningsprogram som kunne gi næringen et tidlig varsel på hva som skjer i fjorden med hensyn til mikroalge-situasjonen. Målemetoden ble testet ut under et pilotprosjekt i 2020 og nå videreføres overvåkningen. Ballangen Sjøfarm, Gratangslaks, Kleiva fiskefarm, Northern Lights Salmon, Sørrollnesfisk og Salaks er med på i finansiere overvåkningen og det er SeaEco og NORMS som står for innhenting av prøvene. FUNN leverer testutstyr og nettside for sanntidsdeling av resultater.   

Bilde 2 Død fisk i bunnen av noten etter å ha blitt utsatt for dødelige alger under algeutbruddet i 2019 – Foto; NORMS 

Tidlig varsling

Hver mandag frem til august samles det inn data som er innhentet av NORMS for deretter å bli vurdert av SeaEco og Havforskningsinstituttet fra Ofotfjorden i sør til Solbergfjorden i nord. Resultatene fra målingene ved lokaliteten blir lastet opp samme dag og vannprøvene blir sendt umiddelbart til Havforskningsinstituttet for videre analyse av alger og prognoser av videre utvikling på algene.   

Bilde 3 algemålingene blir lastet opp i sanntid i portalen til FUNN – Foto: FUNN 

Det er viktig at næringen får et tidlig varsel og tilstrekkelig informasjon slik at man kan gjennomføre tiltak, enten ved å flytte eller slakte laksen for å minimere risikoen for store tap. Derav har vi intensivert metoden for innhentingen av prøvene og samtidig gjort den mer kostnadseffektiv for oppdretterne, sier Thomas Myhre daglig leder NORMS.  

Hurtig innsamling av data 

NORMS operer utelukkende hurtiggående fartøy og det er en sterk fordel at vi kan innhente prøvene over et stort område på kort tid. Ved en eventuell oppblomstring av giftige alger øker vi intervallet på målingene slik at sanntidsbildet for oppdretterne blir enda bedre. For NORMS og våre samarbeidspartnere i algemålingene er det viktig at vi gir et godt beslutningsgrunnlag for oppdretterne slik at vi unngår en massedød slik vi hadde i 2019, avslutter Myhre 

NORMS leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen og innebefatter datterselskapene NOR Maritime Service AS og utviklingsselskapet Probotic AS. Bedriftene ble etablert i 2017 og tilbyr en rekke tjenester ved bruk av ROV og miljøarbeid. I tillegg driver selskapene med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg nå med egen dykkeravdeling for å kunne gi et komplett tilbud på undervannstjenester til sine kunder. NORMS er lokalisert i Narvik og Harstad, og har i dag 10 ansatte.