Lokalt samarbeid!

Lokalt samarbeid! 2560 1440 NORMS

Autonom intelligent inspeksjon av havbruksnøter

Lokalt samarbeid kan løse en av oppdrettsnæringens store utfordringer

Bildetekst: NORMS, Probotic og Ballangen Sjøfarm AS har testet ut flere forskjellige versjoner av notvaskeren som nå også skal detektere hull og slitasje på noten autonomt og øke rømningssikkerheten.  Photo: Probotic.

Med bærekraft som drivkraft satses det på innovasjon i Ofoten. NOR Maritime Service AS (NORMS) skal sammen med utviklingsselskapet Probotic AS og Ballangen Sjøfarm AS utvikle teknologi for automatisert overvåkning og inspeksjon av not.

Tall fra fiskeridirektoratet viser at det i 2019 ble rapportert om 316 084 rømte oppdrettsfisk i Norge, med gjenfangst av under 30%. I dag inspiseres nøter gjennom visuell inspeksjon utført av ROV eller ved bruk av dykkere. Jobben med å oppdage hullene er en manuell operasjon som utføres sporadisk eller ved behov. NORMS mener at tidlig og automatisk varsling av skade eller svekkelse på nøter i oppdrettsanlegg vil være viktige tiltak for å forebygge rømming.

FHF lyste ut midler gjennom sin Prosjekt i Bedrift ordning med den målsetting å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not. NORMS søkte sammen med utviklingsselskapet Probotic, og har fått tildelt midler fra FHF for å utvikle teknologi for å autonomt inspisere og detektere tilløp til hull i not.

Erfaring

NORMS har utført inspeksjon av not med ROV for Ballangen Sjøfarm AS siden 2017. Sammen skal de og utviklingsselskapet Probotic AS nå utvikle en autonom løsning for inspeksjon og detektering av slitasje og tilløp til hull i noten. [Les mer om notinspeksjon]

Oppdrettsselskapet har unngått rømninger fra sine anlegg i Evenes og Narvik. Med deltakelse i prosjektet ønsker Ballangen Sjøfarm AS å bidra til ytterligere forebygging mot rømming av fisk, og viser omgivelsene at de tar rømningssikkerheten på alvor.

Det nye prosjektet markerer fortsettelsen på et allerede godt samarbeid. Fra før samarbeider aktørene om å utvikle en autonom notvasker der Ballangen Sjøfarm AS har stilt med testlokaliteter.  Probotic har kommet langt i utviklingen av den nye autonome notvaskeren og har fått innvilget patent på metoden.

NORMS Crew: Fra venstre: Thomas Myhre daglig leder NORMS, Tore Landsem utvikler i Probotic og Mikkel Pedersen gründer i NORMS og Probotic. Photo: NORMS.

Stor miljøgevinst

Miljøgevinsten fra prosjektet er stor. Reduksjon av antall rømninger vil bidra til å bevare villaksen. Samtidig vil mindre bruk av servicefartøy redusere utslippene i havet. For bransjen vil dette innebære innovasjon på et svært viktig område.

Forskningsprosjektet med de lokale aktørene i Ofoten får støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF). Selskapet er en verdifull støttespiller i arbeidet for å øke bærekraften i sjømatnæringen. I tillegg bidrar oppdrettsselskapet Ballangen Sjøfarm AS direkte med midler og testarena. Prosjektet har med dette sterk forankring og solid støtte fra sjømatnæringen selv.

Innovasjon og utvikling

– NORMS og utviklingsselskapet Probotic har i flere år jobbet med innovasjon og utvikling for havbruksnæringen. Dette prosjektet bygger direkte opp under vår visjon om en bærekraftig utvikling. Vi mener vi er godt rigget for prosjektet og har en unik sammensetning med operatørselskap, kunde og utviklingsselskap. Allerede har vi tusenvis av timer med erfaring fra not-inspeksjoner. Forholdene vi har her i nord er så røffe at når det funker her, så funker det også overalt ellers i verden. Lykkes vi med dette prosjektet så kan oppdrettsnæringen spare flere titalls millioner i året på å hindre rømt fisk samtidig som vi rengjør noten, sier Mikkel Pedersen, styreleder i NORMS.

Om selskapene

NORMS leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen. Bedriften ble etablert i 2017 og tilbyr en rekke tjenester ved bruk av ROV og miljøarbeid. I tillegg driver selskapet med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg nå med egen dykkeravdeling for å kunne gi et komplett tilbud på undervannstjenester til sine kunder. NORMS er lokalisert i Narvik og har i dag 10 ansatte.

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune. Selskapets 32 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utviklingen skal være positiv og gi langsiktig vekst.

Probotic AS er teknologiselskapet til NORMS som utvikler en autonom vaskedrone for bruk i oppdrettsmerder og har patent på metoden.  Med det nye forskningsprosjektet tar man teknologien videre mot visjonen «Clean aquaculture».