NORMS Styrker Teamet!

NORMS Styrker Teamet! 2560 1767 NORMS

Ny Daglig Leder og Teknisk Inspektør

Teamet i NOR Maritime Service styrkes ytterligere!

Går fra stillingen som salgssjef i NSK Ship Design for å bli ny daglig leder i NOR Maritime Service
Thomas Myhre begynner som ny daglig leder i NOR Maritime Service. Thomas kommer fra stillingen som salgssjef i NSK Ship Design AS der han de siste syv årene har vært med på en eventyrlig vekst preget av mange spennende milepæler, hvorav havfarmen Jostein Albert og brønnbåtene med LNG for Nordlaks står i særklasse av realiserte prosjekter. Myhre startet den 18.01.2021 i sin nye stilling.

Gleder seg til oppstart
– NOR Maritime Service (NORMS) er et spennende selskap i sterk vekst og har et spesielt fokus på utvikling og lokal verdiskapning. NORMS skal bli markedsledende innen maritim service, logistikk og dokumentasjon og det skal vi oppnå gjennom et tett samarbeid med våre kunder, partnere og utviklingsfirma. Selskapet er lokalisert i Narvik, og opererer i den største og mest folkerike sjømatregionen i nord, med gode muligheter for ringvirkninger fra fiskeri og havbruk, og jeg gleder meg til oppstart, sier Myhre


Ny teknisk Inspektør
Øistein Birkelund starter samme dag som Thomas Myhre, og styrker dermed teamet som teknisk inspektør i NOR Maritime Service. Øistein har i mange år arbeidet med Inspeksjon og tilstandsvurderinger inn og utvendig på rør og vannledninger. Birkelund tilfører bedriften verdifull kompetanse på inspeksjon, dokumentasjon og rapportering. NOR Maritime Service er svært fornøyd med å ha fått Øistein med på laget.

Tilfreds
– Vi er meget tilfredse med å få Thomas og Øistein med på laget, Øistein som styrker teamet ute og Thomas som har en utrolig erfaring og stort nettverk i den maritime næringen over hele verden. Teamet vi har bygd opp nå gjør at vi har et svært godt utgangspunkt til å ta tak i de muligheter og utfordringer som ligger foran oss knyttet til videre vekst og autonomisering av havbruksnæringa, sier styreleder Mikkel Pedersen. Det å få inn flere som er sulten på utvikling og forbedring er helt avgjørende, og vi skal gjøre vårt for å fortsette å skape spennende arbeidsplasser i NOR i årene fremover. Pedersen fortsetter foreløpig i stillingen som styreleder i NORMS etter sin rolle som daglig leder i selskapet og skal fokusere på utviklingsprosjekter og videre vekst i selskapene han er medeier i.

Selskapet
NOR Maritime Service ble etablert i 2017 og leverer inspeksjonstjenester til havbruksnæringen, og andre kundegrupper som etterspør slike tjenester, samt virksomhet i naturlig forbindelse med dette. NOR Maritime Service driver også med produktutvikling innenfor undervannstjenester og etablerer seg også med en egen dykkeravdeling for å gi et komplett tilbud på undervannstjenester for sine kunder. Selskapet er lokalisert i Narvik og har i dag 8 ansatte.