NORMS besøker Havfarmen

NORMS besøker Havfarmen 2560 2484 NORMS

NORMS besøker Havfarmen

NOR Maritime Service har nylig vært ute på Havfarmen «Jostein Albert» sammen med Akvaplan-niva.

NORMS leverer ikke bare ROV tjenester, vi leverer også logistikk og fartøyplattform for miljøundersøkelser. Vi har nylig vært ute på feltoppdrag der vi har bistått Akvaplan-niva med fartøyplattform for miljøovervåkning. I Norge har vi strenge krav for drift av akvakultur, og miljøet under og rundt lokalitetene undersøkes nøye av fageksperter. Prosjektleder for Havfarmen, Bjarne Johansen ble med crewet på «Rognkjeksen» under prøvetakingen, der det ble tatt 35 bunnprøver. Havfarmen “Jostein Albert” er 385 meter lang, 59,5 meter bred og har kapasitet til 10 000 tonn laks.  NORMS mener at nye produksjonsmetoder slik som Havfarmen blir viktig for kyst Norge i årene fremover. Ringvirkningene er allerede enorme! Det er spennende tider i NOR!